top of page

#ASP modellen er utviklet i samarbeid med flere erfarne aktører i Europa, og tar sikte på å skape en helhetlig tilnærming i medvirkningsspørsmål.

 

 

Mange synes medvirkning er et vanskelig og diffust begrep. Etter mange års erfaring med å reise rundt å lede prosesser, holdt kurs og foredrag om deltagelse, så vi at mange slet med å holde fokus på dette over tid.

 

Et  internasjonalt nettverk av erfarne kurs- og foredragsholdere ble utgangspunktet for det som i dag er Medvirkningsagentene. Det var et behov for å ta initiativ til en mer helhetlig tilnærming, og ikke minst skape en modell som kunne fungere over tid, særlig på lokalt plan.

 

#ASP modellen står for Advanced Sustainable Participation Model, og tar sikte på å skape en bærekraftig modell for medvirkning. Dette gjøres gjennom et mangfold av metoder, og ikke minst gjennom å skape en bro mellom medvirkning og politikk, en kobling vi har opplevd at mangler mange steder.

 

Gjennom gode medvirkningsprosesser tror vi at demokratiet styrkes, og at vi kan skape grobunn for et større mangfold av ideer og initiativ.

 

bottom of page