Kontakt og mer informasjon


Partnere


Vi tror veldig på tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, og jobber sammen med flere store og små aktører i inn- og utland. Ta gjerne kontakt med oss hvis du tenker at vi har noe å tilføre hverandre!

Foredrag, kurs og veiledning


Medvirkningsagentene mottar ikke driftstøtte, og jobber hovedsakelig prosjektbasert. Det betyr at vi alene eller sammen med våre partnere utvikler prosjekter vi finner spennende og som styrker begge parter. Vi får også ofte spørsmål om å holde kurs, foredrag eller lignende for andre organisasjoner. I disse tilfellene må vi dekke våre kostnader, og tar noe ulike priser basert på hvem som ønsker vår hjelp. ​

Disse prisene er pr dag. I noen tilfeller, særlig ved større prosesser eller fasiliterte arrangementer, kan det være nødvendig at vi er flere enn en deltager fra oss. I større samarbeidsprosjekter finner vi løsninger sammen.


Næringsliv / Stat, fylkeskommune og kommune / Større nasjonale organisasjoner og lignende

9900,- pr dag + reise og opphold

Mindre frivillige organisasjoner / Lokale initiativ / Ungdomsorganisasjoner

4900,- pr dag + reise og opphold

Små frivillige organisasjoner uten kommunal, fylkeskommunal eller statlig støtte

0-4900 ,- pr dag + reise og opphold

Hvis vi har tid og anledning deler vi gjerne vår kompetanse med andre organisasjoner som har begrenset økonomi, vi finner da en løsning sammen.

Rapporter, skriftlige konsultasjoner, evalueringer og lignende:

1290,- pr time

Kontakt oss


Medvirkningsagentene

Nordre Bruserød Vei 11

3157 Barkåker


Daglig leder: Pål Isdahl Solberg / pal@medvirkningsagent.no