top of page

#ASP modelis

#ASP modelis buvo sukurtas pasitelktus dalyvavimo ekspertus iš visos Europos, siekiant sukurti holistinį požiūrį į dalyvavimą.

 

 

Daugeliui žmonių dalyvavimas yra sunkiai suprantamas arba daugiaprasmis terminas. Daugiametė sprendimų priėmimo proceso fasilitavimo ir mokymų apie piliečių dalyvavimą vietos bendruomenėse patirtis rodo, kad sunku išlaikyti tęstinį, tvarų dėmesį dalyvavimo formų sukūrimui ir palaikymui. Ilgainiui dėmesys ir pastangos sumenksta.

 

#ASP modelis reiškia “Advanced Sustainable Participation Model” ir siekia sukurti holistinį požiūrį, kuris galėtų veikti ilgą laiką ir būtų lengvai adaptuojamas prie vietos, regiono ar valstybės specifikos ir konteksto. Modelį sudaro skirtingi metodai ir požiūriai, kurie sukuria tiltą tarp (1) piliečių, (2) dalyvavimo / įsitraukimo formų ir (3) politinių sprendimų, strategijų.

 

Mes tikime, kad kokybiškas dalyvavimo procesas stiprina mūsų demokratiją ir sukuria terpę naujoms piliečių idėjoms bei iniciatyvoms.

bottom of page