top of page

DALYVAVIMO AGENTAI

Dalyvavimo agentai

 

Dalyvavimo agentai veikia siekdami stiprinti piliečių dalyvavimą visuomenės procesuose, skirdami ypatingą dėmesį jaunimo įtraukimui į sprendimų priėmimo procesą.

#ASP

 

#ASP modelis buvo sukurtas bendradarbiaujant su ekspertais iš visos Europos. Jis yra priemonė stiprinti piliečių dalyvavimą ir įsitraukimą. Siekiama sukurti holistinį požiūrį į dalyvavimą, kuris būtų tvarus.

 

Ką mes darome?

 

Mes siūlome seminarus, mokymus, paskaitas ir sprendimų priėmimo proceso fasilitavimą / moderavimą. Mes dirbame su plačiu tarptautinių dalyvavimo ir darbo su jaunimu ekspertų tinklu.

Kas mes esame?

 

Dalyvavimo agentai yra bendruomenė žmonių, kuri savo gyvenimą skiria demokratijos principų plėtrai, naujų dalyvavimo formų kūrimui, siekdami sustiprinti visuomenės įsitraukimą į sprendimų priėmimą.

PARTICIPATION MATTERS!
bottom of page