top of page

Kuo galime jums padėti?

Mes buriame Dalyvavimo Agentus su didele dalyvavimo procesų patirtimi vietos, nacionalinimiame bei tarptautiniame lygmenyse. Mūsų darbas yra pagrįstas #ASP modeliu – holistiniu požiūriu į dalyvavimą. Mūsų tinklas vienija #ASP organizacijas, ekspertus, tyrėjus, dėstytojus ir fasilitatorius keliolikoje Europos valstybių.

Seminarai ir mokymai

 

Mes siūlome trumpos arba ilgos trukmės ugdomuosius renginius naudodami tiksliniai grupei pritaikytus metodus bei dalyvavimo požiūrius. Tai aktualu vietos valdžios institucijoms, mokykloms, jaunimo taryboms bei organizacijoms, kurios naudoja visuomenės dalyvavimo, įtraukimo principus.

Pranešėjai ir mokymų vadovai  
 

Mūsų bendruomenė vienija patyrusius ir charizmatiškus pranešėjus, akedemikus, mokymų vadovus. Mes galime jums padėti susisiekti su žmonėmis, kurie moka informuoti, motyvuoti ir įkvėpti!

Proceso fasilitavimas  

 

Sklandus procesas yra svarbus dalyvavimo aspektas. Mes esame įsitikinę, kad geras proceso fasilitatorius yra pagrindinė prielaida užtikrinti sėkmingą žmonių dalyvavimą ir įsitraukimą. Mes apmokome proceso fasilitatorius, be to jūs galite pasinaudoti mūsų patyrusių fasilitatorių paslaugomis.

bottom of page