Prosjekter

Vi er involvert flere prosjekter, her kan du lese litt mer som disse, og få en oversikt over prosjekter vi tidligere har gjennomført.

Go Remote


I 2020 påvirket Covid-19 arbeidslivet globalt på to måter: Arbeidsledigheten, spesielt blant unge, økte dramatisk, samtidig som fjernarbeid ble den nye normen.

Dette prosjektet tar sikte på å bekjempe arbeidsledighet blant unge i rurale områder ved å tilrettelegge for hjemmekontor og fjernarbeid som løsning. 


Les mer her


Tidligere prosjekter og samarbeidspartere


Internasjonale workshops


Prosjekter


 • Strategic partnership - Nordic Approach NO, LT, BU, LV 2018-2019
 • Mentorprogrammet for unge arrangører NO, 2015-2018
 • Strategic partnership - 360 degrees of participation NO,LT,UK , 2015-2017
 • ParticipationMatters - The participation confrence 2017 NO


Samarbeidspartnere


 • Politikos tyrimų ir analizės instituta
 • Youth Work Europe
 • De Munnfulle
 • Acting for Climate
 • Naturecord
 • En Rød Tråd
 • Arbeids- og velferdsdepartementet (NAV) - Ny strategi for brukermedvirkning
 • Fagforbundet avd Hordaland - Tverrsektorielt samarbeid for ungdom
 • Vestfold Fylkeskommune - Unges stemmer


unsplash