top of page

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi har flere medvirkningsagenter som har lang erfaring med deltagelsesprosesser både lokalt, nasjonalt og internasjonalt og jobber blant annet med temaer som:

  • Medvirkning

  • Ungdomsmedvirkning

  • Påvirkning- og lobbyarbeid

  • Brukermedvirkning

  • Tverrsektorielt samarbeid

  • Brukerdrevet tjenesteutvikling

  • Ungdomsarbeid

  • Fasilitering og prosessledelse

  • Folkehelse og medvirkning

  • Organisasjons- og lederutvikling

Kurs og Workshops

 

Vi kan tilrettelegge både kortere og lengre kurs i ulike metoder og tilnærminger i lokalt medvirkningsarbeid. Dette kan være aktuelt for kommuner, skoler, ungdomsråd, organisasjoner eller andre bruker- og medvirkningsorganer.

Foredrag

 

Det er flere erfarne foredragholdere knyttet opp til nettverket rundt medvirkningsagentene. Vi kan være behjelplige med å sette deg i kontakt med foredragsholdere som både kan informere, inspirere og motivere!

Prosessledelse og Fasilitering

 

Gode prosesser er sentralt aspekt  i medvirkning. Vi tror også at gode prosessledere og fasilitatorer er en forutsetning for å lykkes. Vi jobber mye med opplæring av prosessledere, og har også et eget nettverk av erfarne prosessledere som kan benyttes ved behov.

Priser

Medvirkningsagentene mottar ikke driftstøtte, og jobber hovedsakelig prosjektbasert. Det betyr at vi alene eller sammen med våre partnere utvikler prosjekter vi finner spennende og som styrker begge parter. Vi får også ofte spørsmål om å holde kurs, foredrag eller lignende for andre organisasjoner. I disse tilfellene må vi dekke våre kostnader, og tar noe ulike priser basert på hvem som ønsker vår hjelp. ​

Disse prisene er pr dag, og gjelder en Medvirkningsagent. I noen tilfeller, særlig ved større prosesser eller fasiliterte arrangementer, kan det være nødvendig at vi er flere enn en medvirkningsagent. I større samarbeidsprosjekter finner vi løsninger sammen.

 

Næringsliv / Stat, fylkeskommune og kommune / Større nasjonale organisasjoner og lignende

8900- pr dag + reise og opphold

Mindre frivillige organisasjoner / Lokale initiativ / Ungdomsorganisasjoner

4500- pr dag + reise og opphold

Små frivillige organisasjoner uten kommunal, fylkeskommunal eller statlig støtte

0-4500 ,- pr dag + reise og opphold

Hvis vi har tid og anledning deler vi gjerne vår kompetanse med andre organisasjoner som har begrenset økonomi, vi finner da en løsning sammen.

Rapporter, skriftlige konsultasjoner, evalueringer og lignende:

990,- pr time

bottom of page