Medvirkningsagentene jobber for å styrke medvirkning og deltagelse i samfunnet, med særlig vekt på å involvere unge i beslutningsprosesser.

© 2014 by MEDVIRKNINGSAGENTENE.