top of page

 

Medvirkningsagentene jobber for å styrke medvirkning og deltagelse i samfunnet, med særlig vekt på å involvere unge i beslutningsprosesser.

bottom of page